Hva er BANQ?

Det er enkelt å bli passiv i kampen om de beste betingelsene om du selv ikke har lang erfaring innen bank og forhandlinger.

BANQ er en medlemstjeneste som forhandler rente og betingelser på lånet til alle medlemmer samtidig. Vår misjon er å gi medlemmene i BANQ forhandlingsmakt overfor bankene og best mulig personlig økonomi.

Vi har utviklet BANQ-tjenesten med mål om å forenkle ditt forhold til banker.

Mange synes det er vanskelig å forhandle med banken, og det kan være vanskelig å komme opp med gode argumenter for hvorfor akkurat du bør få en bedre rente. I BANQ blir alle medlemmer av et BANQ-lag som har samme rentemål. Som medlem i BANQ slipper du å forhandle med bankene alene, vi gjør det sammen.

Hva gjør du?

1.
Bli medlem

Registrer deg hos oss, og mottar ditt medlemskap på e-post. Vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid etter registeringen med informasjon om hvordan du kan etablere din konto i BANQ.

2.
Din låneinformasjon

Nå som du er medlem og har aktivert din konto fyller du ut din låneprofil. Basert på dine opplysninger vil du få en estimert renteforbedring du kan oppnå med ditt medlemskap.

3.
Godkjenn

Du godkjenner din renteforbedring. Når BANQ fremforhandler et tilbud som er lik eller bedre så igangsetter vi flyttingen av ditt lån om en annen bank enn din har kommet med det beste tilbudet.

Hva gjør BANQ?

1.
Medlemskap

Når vi mottar din registrering så bekrefter vi ditt medlemskap, og så snart som mulig sender vi deg din kontoinformasjon slik at du kan begynne på din låneprofil.

2.
Forhandlinger

BANQ forhandler kontinuerlig med Norske banker og når din låneprofil er fylt ut tar vi deg inn i ditt BANQ-lag. Ved nærmeste forhandling vil du få et nytt rentetilbud.

3.
Bytte

Når tilbudet har en rentesats som er tilsvarende eller bedre enn det ditt BANQ-lag har godkjent, blir det iverksatt nødvendige endringer slik at du får den nye renten.